Svetozara Markovića 75, Beograd - Tel: +381 11 306 555 8

Grcka

Grcka

Grčka se nalazi na jugu Balkanskog poluostrva. U Grčkoj živi oko 11 miliona stanovnika. Glavni grad je Atina. Ostali veći gradovi su: Pirej, Solun, Larisa, Ber, Patras i Janjina. Obala je veoma razuđena, sa mnoštvom ostrva, poluostrva i zaliva. Njihova obala je po razuđenosti druga u Evropi. Neka od ostrva su: Mitilena, Hios, Kreta, Krf, Argostolion, Skiros, Andros i dr. Najveći deo države je pod planinama, najviši vrh je Olimp sa 2 911 metara nadmorske visine.

Najdominantnija religija u Grčkoj je hrišćanstvo, odnosno pravoslavlje, sa islamskom manjinom (oko 1%). Grčka pravoslavna crkva je autokefalna.Skoro celo stanovništvo govori grčkim jezikom. U pograničnim mestima se govori albanski i turski jezik, a u nekim regijama i francuski i engleski. Koristi se staro grčko pismo.