Svetozara Markovića 75, Beograd - Tel: +381 11 306 555 8

Turska

Turska je dvokontinentalna država. Prostire se i Evropom i Azijom:  evropski deo Turske-Trakija, azijski deo Turske-Mala Azija/Anadolija.

Turci (prije Osmanlije ili Osmani) su evroazijski narod, zapravo njegova posebna grupa, sa oko 80 miliona pripadnika, koji žive raspoređeni na dva kontinenta. Turci su sunitski muslimani. Prvi se put spominju u 6. vieku, a potomci su turskih naroda, koji su u 11. veku prodrli u Anatoliju, mešajući se postupno sa ostalim narodima u tom delu sveta: Grcima na zapadu, Armenima i Kurdima na istoku, te Gruzijcima na severoistoku, a dijelom i sa Slovenima na jugoistoku Evrope. Današnja Turska poznaje ne samo Turke kao svoje državljane: ona se isto tako diči svojom jakom dijasporom, ali i "etničkim Turcima" (Turcima u etničkom smislu), koji su ustvari regionalna manjina.

Turska ima veoma razvijenu kulturu, koja je mešavina različitih elemenata Oğuz Turaka, stanovništva Anadolije, i Otomanske Turske, kao i Zapadne kulture i tradicije. Turska muzika i literatura su dobar primer mješavine kulturnih uticaja, koji su bili rezultat interakcije Osmanskog Carstva i Islamskog sveta, zajedno sa Evropom. Najpopularniji sport u Turskoj je nogomet. Najpoznatiji klubovi su: Galatasaray, Fenerbahçe i Beşiktaş. Popularni su i košarka i odbojka.