Svetozara Markovića 75, Beograd - Tel: +381 11 306 555 8

Slovenija

Slovenija se nalazi u srednjoj Evropi na dodiru Alpa, Panonske nizije i Sredozemlja. Klimu čini mešavina alpskog, sredozemnog i kontinentalnog podneblja. U severozapadnom delu države preovladavaju Alpi s najvišim vrhom Triglavom (2864 m). U smeru prema moru se prostire pokrajina Kras. Njen podzemni svet skriva najveličanstvenije podzemne galerije u Evropi, a to su Postojnska jama i Škocjanske jame koje su isklesale podzemne vode. Više od polovine površine pokrivaju šume (u Evropi veći procenat šuma imaju samo Finska i Švedska). Najveće područje zauzima Triglavski nacionalni park (83.807 ha). Geološka prošlost, različitosti u reljefu (od morske površine do 2864 m nadmorske visine) te činjenica, da se Slovenija rasprostire na četiri biogeografska područja, omogućili su bogatstvo biljnih i životinjskih vrsta. Brojni su i razni biljni i životinjski endemi.

najduža reka: Sava (218 km u Sloveniji)

najveće jezero: Bohinjsko jezero 

najveći grad: Ljubljana